عکس های هند سری اول

hendفیلهای گدا- اینها با خرطومشون سکه را از شما گرفته و به فیلبان میدهند
hend

فصل توت فرنگی گاها به اندازه یک نارنگی

hend

ساختمان مرکزی دانشگاه پونا که خودش یک موزه هست

hend

حسینیه امام باره در پونا

hend

اینها که میبینید نارگیل تازه هستند که با یک نی میتوانید شیر نارگیل را میل کنید

hend

امام باره

hend

قصر آقا خان محل زندگی گاندی در پونا و محل دفن کمی از خاکستر گاندی

hend

قصر آقا خان

hend

امکانات یکی از مجتمع های مسکونی

hend

یکی از محلهای هندوها

hend

شهر توت فرنگی نزدیکی پونا

hend

مجتمع های مسکونی

hend

یکی از مناسبترین ماشینهای هند برای خرید با کلیه امکانات با قیمت ارزان سوخت کم و لوازم مناسب

hend

مردان روحانی در آئین هندو

hend

بزرگترین گدای دنیا

hend

داخل یکی از مراکزخرید پونا

hend

مرکز خریدی دیگر

hend

دبستان تا دبیرستان  بین المللی کمبریج انگلستان

hend

ببرسفید باغ وحش پونا که دارای ۹ ببر سفید است

hend

یکی از معابد معروف هندوها که اجازه بازدید به غریبه ها هم هست

hend

محل سوزاندن اجساد هندوها این مراسم اجازه بازدید ندارد

hend

نمای داخل یکی از آپارتمانها و کف سرامیک

hend

بازار میوه

hend

بازار میوه و سبزی

hend

بازار میوه و سبزی

برچسب‌ها, , ,

Copyright © 2014 Study-India.ir All rights reserved.