سفارت و کنسولگریهای هند در ایران

سایت سفارت هند در ایران

آدرس سفارت هند درتهران:

خیابان مطهری – خیابان میرعماد – شماره ۴۷
تلفن: ۸۸۷۵۵۱۰۳ الی ۵ و ۸۸۷۵۵۱۰۲

کنسولگری هند در بندرعباس: تلفن ۶۶۶۱۷۴۵ – ۰۷۶۱

Consulate of India, Bandar Abbas

No. 43, Khiyaban-e-Hikmat,

South Golshar Avenue,

Bandar Abbas

Hormozgan Province

Tel : 00-98-761-661745

Fax : 00-98-761-664512

کنسولگری هند در زاهدان: تلفن ۳۲۲۱۷۲۷ – ۰۵۴۱

Consulate of India, Zahedan

Ayatollah Kafemi Avenue,

Near Gurdwara (Sikh Temple),

Zahedan

Sistan Baluchistan Province

Tel : 00-98-541-3222337

Fax : 00-98-541-3221740

Email : consindia_zahidan@yahoo.com

ساعات تحویل مدارک ۹ تا ۱۱ صبح. تحویل ویزا ساعت چهار تا پنج بعدازظهر

حیطه جغرافیایی تحت پوشش کنسولگریها:

کنسولگری هند در زاهدان: فقط دانشجویان ساکن شرق ایران می تونن از این کنسولگری برای صدور ویزا استفاده کنند.

کنسولگری هند در بندرعباس: فقط دانشجویان ساکن بندرعباس می تونن از این کنسولگری برای صدور ویزا استفاده کنن

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright © 2014 Study-India.ir All rights reserved.